3D Metal Printing

Skapa komplexa produkter i metall utan gjutformar eller svetsning

Vision


Vi hjälper våra Kunder att navigera i ett dynamiskt 3D landskap

 

Att skriva ut produkter i metall är en utmaning. Flera tekniska aspekter måste övervägas för att hitta en genomförbar och konkurrenskraftig lösning. Sagaz vägleder genom urvalsprocessen.


Vilken design och vilket material ska du välja? Hur väl når toleranserna våra krav? Sagaz utvärderar förutsättningarna för AM-produktion för nya eller befintliga produkter.

Om AM


Additive manufacturing


Additive manufacturing (AM) eller utskrifter i 3D är termer som sammanfattar olika metoder för att bygga tredimensionella objekt från t ex en CAD-modell. En vanlig metod för att skriva ut detaljer i metall är Binder Jetting. Tekniken uppfanns år 1993 vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Det finns ett flertal leverantörer på marknaden som driver teknikutvecklingen och sänker produktionskostnaderna. Några av dessa återges i tabellen nedan.

Binder Jetting


Kostnadseffektivt - Imponerande resultat


Binder Jetting kräver ingen stödstruktur eftersom de tillverkade komponenterna omges av oanvänt pulver. Binder Jetting är som regel en billigare teknik än t ex DMLS då det inte behövs någon laser.


Modellerna på bilderna ovan är tillverkade av Digital Metal (Binder Jetting). Tålmodigt adderas lager för lager tills den slutliga formen nås. Ett lager pulver är endast 0,035 mm tjockt och därför tar det flera timmar att slutföra en modell.


Mellan pulverskikten appliceras ett bindemedel i kol. Efter att alla skikt lagts ihop flyttas modellen till en ugn där pulvret sammanfogas / sintras till fast metall vid mer än 1100 ° C, nära smältpunkten.


När modellen lämnar ugnen har storleken krympt ~20%. Efter måttkontroll kan ytan behandlas för att få en lägre ytfinhet före slutlig polering. På grund av modellens komplexitet måste poleringen göras manuellt.

Varför AM?


Skapa nya produkter och lösningar "out of the box"


Att introducera AM som ett alternativ till traditionell mekanisk bearbetning är en långsiktig process. Tekniken kan liknas vid ett tekniskt paradigmskifte som utmanar etablerade tankar om hur produktutveckling och tillverkning ska genomföras. Borrning, fräsning och svarvning är exempel på bearbetningsmetoder som optimerats under årtionden och blivit väldigt konkurrenskraftiga. Men även om AM är en helt ny teknik finns det några uppenbara fördelar som förr eller senare måste beaktas på varje designavdelning. 3D-printning öppnar dörren till helt nya produkter som blir effektivare samtidigt som tillverkningskostnad och ledtid minskar. Ett flertal branscher har redan AM tillverkade produkter i serieproduktion och deras pågående satsningar driver utvecklingen framåt.


I exemplet nedan reduceras vikten av den slutliga produkten med 50%, samtidigt som avfallet minimeras. Mer komplexa konstruktioner, som normalt produceras genom t ex precisionsgjutning, kan formas utan dyra gjutgods och samtidigt innehålla invändiga kylkanaler.


Vänligen kontakta Sagaz för att se hur AM kan utveckla era produkter, sänka tillverkningskostnader, och korta ledtider.

Richard Nilsson, Civ Ing Mekanisk produktutveckling, grundare av Sagaz.

Kontakt